ใส่ใจทุกรายละเอียดการใช้งาน

พัฒนาเพื่อคุณ...วันนี้และอนาคต

ใส่ใจทุกรายละเอียดการใช้งาน

พัฒนาเพื่อคุณ...วันนี้และอนาคต

ประวัติความเป็นมา AMC
HISTORY


มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุด
เพื่อเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 
การออกแบบและบริการ
โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ ร้านค้า ผู้ออกแบบ พนักงาน และสังคม
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ADVANCED MATERIALS CORPORATION (AMC) เป็นผู้นำในการผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายหลากหลายสินค้าวัสดุและวัสดุก่อสร้างที่เน้นคุณค่าทางนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบโจทย์ทุกงานโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ผลิต บริการและออกแบบด้วยมาตรฐานสากล นำมาซึ่งความพึงพอใจของ ผู้ออกแบบและผู้ใช้งาน เพื่อให้ทุกโครงการสมบูรณ์แบบมากที่สุด

○ พ.ศ. 2511

ร่วมก่อตั้งโรงงานผลิตท่อเหล็กซึ่งเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กรายแรก ๆ ในประเทศไทย

○ พ.ศ. 2527

ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ “Thai Metal” ซึ่งเป็นโรงงานอัดรีดอลูมิเนียมด้วยการชุบ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ

○ พ.ศ. 2536

ได้ก่อตั้ง บริษัทฯ TFQ (โรงงานผลิตท่อในประเทศจีน) ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยได้มาตรฐาน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สามารถส่งออกไปทั่วโลก

○ พ.ศ 2545

ก่อตั้งกลุ่ม SYLER ขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ คือการสร้างกลุ่มวิศวกรรมการออกแบบและการตลาด ซึ่งจะแนะนำผลิตภัณฑ์และกระจายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โดยเริ่มต้นจากเพียง 1 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 15 ปี


ปัจจุบันเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มากถึง 20 แบรนด์หลัก โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสนับสนุน อีกหลากหลายยี่ห้อ
ด้วยความมุ่งมั่นและไม่หยุดนิ่งทั้งหมดนี้ จึงก่อให้เกิด Advanced Materials Corporation (AMC)
โดยมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมวัสดุและวัสดุก่อสร้าง
(center of advanced materials and construction materials Innovation) อย่างแท้จริง

นวัตกรรมระบบก่อสร้างที่ครอบคลุม
Companies in ADVANCED MATERIALS CORPORATION (AMC)

SYLER GROUP Co., Ltd.
○ GREAN PIPE Co., Ltd
○ THAI GRP Co., Ltd
○ TAC-M GROUP Co., Ltd