ใส่ใจทุกรายละเอียดการใช้งาน

พัฒนาเพื่อคุณ...วันนี้และอนาคต

ใส่ใจทุกรายละเอียดการใช้งาน

พัฒนาเพื่อคุณ...วันนี้และอนาคต

นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้

DURGO AAVs

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ ทดแทนท่ออากาศสำหรับระบบน้ำทิ้ง
Air Admittance Valve for Drainage Systems

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ หรือ DURGO AAVs คือ วาล์วเติมอากาศซึ่งทำหน้าที่เปิดรับอากาศเข้าไปในระบบสุขาภิบาลน้ำทิ้ง สามารถใช้ทดแทนท่ออากาศ (Vent Pipe) ของระบบน้ำทิ้งได้ วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้จะเปิดเมื่อระบบมีการระบายน้ำหรือเมื่อระบบต้องการอากาศ และจะปิดสนิททันทีทำให้กลิ่นเหม็นไม่สามารถออกจากตัววาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ได้ ข้อดีเมื่อใช้วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ทดแทนท่ออากาศ ทำให้ระบบน้ำทิ้งไม่ต้องมีท่ออากาศ (Vent Stack) อยู่ภายในช่องชาร์ป (Shaft) ของโครงการ ช่วยเพิ่มพื้นที่ในช่องชาร์ป หรือสามารถลดขนาดช่องชาร์ปให้เล็กลงได้ และยังช่วยลดท่ออากาศสาขาแนวนอนลงได้

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้สามารถติดตั้งใกล้กับสุขภัณฑ์ ทำให้สามารถเติมอากาศเข้าระบบได้ทันทีเมื่อระบบต้องการอากาศ จึงแก้ไขปัญหาน้ำในตัวดักกลิ่น (Trap) ถูกดูดออกไป ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกลิ่นเหม็นในระบบน้ำทิ้ง วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้สามารถใช้ทดแทนท่อเขาควาย หรือ VTR (Vent Through Roof) บนชั้นดาดฟ้าของอาคารทำให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้านบนดาดฟ้าอาคารได้

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ เทคโนโลยีจากประเทศสวีเดน ได้รับการยอมรับและถูกใช้งานทดแทนท่ออากาศในระบบสุขาภิบาลของยุโรปมามากกว่า 50 ปี เพราะด้วยข้อดีมากมาย เช่น ลดค่าก่อสร้าง และ ลดระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ, ติดตั้งง่าย, ลดปัญหากลิ่นเหม็นของระบบน้ำทิ้ง และลดการแพร่เชื้อโรคที่มากับอากาศภายในระบบน้ำทิ้ง เป็นต้น

ระบบวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ ดีกว่าอย่างไร

การออกแบบท่ออากาศ
ของระบบน้ำทิ้งง่ายขึ้น

มีทีมงานวิศวกรออกแบบระบบท่ออากาศ​

ประหยัดค่าก่อสร้าง

ขนาดช่องชาร์ปลดลง
เพิ่มมูลค่าให้กับโครงการ

ลดปัญหากลิ่นเหม็น​

ลดอัตราการถ่ายเทอากาศ

ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

ยับยั้งการลามไฟ

มั่นใจในการใช้งาน

ระบบวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ ดีกว่าอย่างไร

การออกแบบท่ออากาศ
ของระบบน้ำทิ้งง่ายขึ้น

มีทีมงานวิศวกรออกแบบระบบท่ออากาศ​

ประหยัดค่าก่อสร้าง

ขนาดช่องชาร์ปลดลง
เพิ่มมูลค่าให้กับโครงการ

ลดปัญหากลิ่นเหม็น​

ลดอัตราการถ่ายเทอากาศ

ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

ยับยั้งการลามไฟ

มั่นใจในการใช้งาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม