ใส่ใจทุกรายละเอียดการใช้งาน

พัฒนาเพื่อคุณ...วันนี้และอนาคต

ใส่ใจทุกรายละเอียดการใช้งาน

พัฒนาเพื่อคุณ...วันนี้และอนาคต

นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic

JAS Siphonic

ไม่เพียงแค่ทำหน้าที่เป็นหัวระบายน้ำทั่วไป แต่เป็นแนวคิดใหม่สำหรับการแก้ปัญหาระบบระบายน้ำฝนแบบยั่งยืน

ตะแกรงหัวน้ำฝน Jas Siphonic (Roof Drain) ถูกออกแบบให้ดูเรียบง่าย โดยนำหลักการทางวิศวกรรมและหลักกลศาสตร์ของไหลมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะแผ่น Anti-Vortex Plate ที่เป็นเอกลักษณ์ของ JAS ถูกออกแบบให้ทำหน้าที่ป้องกันอากาศเข้าสู่ระบบท่อในขณะที่ทำงานแบบ Siphonic ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากการเคลื่อนไหวและการสะสมของเนินทรายในทะเลทรายที่ทรายจะเคลื่อนที่ไปตามแนวที่ต้านลม

ช่องระบายน้ำ 3 ทิศทาง

มีช่องระบายน้ำได้ 3 ทิศทาง ช่วยป้องกันน้ำวน ทำให้ระบายน้ำได้สูงสุดเต็มประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าจะเกิด Siphonic Effect ได้อย่างรวดเร็ว ที่ระดับ 2.5 ซม.

ลดปัญหาการอุดตัน

ตะแกรงหัวน้ำฝน JAS Siphonic (Roof Drain) ถูกออกแบบให้มีขนาดช่องว่างที่เหมาะสม โดยไม่เกิดการอุดตันที่หัวระบายน้ำและภายในระบบท่อ เนื่องจากเมื่อระบบทำงานแบบ Siphonic จะเกิดแรงดูดภายในท่อ ด้วยความเร็วสูง (1-6 m/s) จึงทำให้สามารถทำความสะอาดระบบได้ด้วยตัวเอง (Self-Cleaning)

มีอิสระในการออกแบบ

ระบบระบายน้ำฝน JAS Siphonic ถูกออกแบบให้ระบายน้ำได้อย่างเต็ม Capacity ที่ออกแบบไว้ เมื่อน้ำถูกดูดเข้าไปในระบบด้วยความเร็วสูง ซึ่งเร็วกว่าระบบระบายน้ำแบบ Gravity ถึง 10 เท่า ด้วยประสิทธิภาพในการระบายสูงสุดของ ทำให้สามารถลดจำนวนหัวระบายน้ำฝน และจำนวน Downpipe ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม