ใส่ใจทุกรายละเอียดการใช้งาน

พัฒนาเพื่อคุณ...วันนี้และอนาคต

นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
Flexible Sprinkler Hose : MECH-FLEX

MECH-FLEX

Flexible Sprinkler Hose ข้อต่อสายอ่อนสำหรับหัวสปริงเกอร์ระบบดับเพลิง ติดตั้งง่าย ไม่มีประกายไฟ สามารถดัดโค้ง ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เคลื่อนย้าย กำหนดจุดลง ของหัวสปริงเกอร์ระบบดับเพลิงได้อย่างลงตัว

MECH-FLEX คือ?

Flexible Sprinkler Hose ภายใต้ แบรนด์ “MECH” หรือที่เราเรียกกันในประเทศไทยว่า “MECH-FLEX“   คือข้อต่อสายอ่อนสำหรับหัวสปริงเกอร์ระบบดับเพลิง ติดตั้งง่าย ด้วยระบบเกลียว ปราศจากความเสี่ยงของประกายไฟจากการเชื่อมแบบดั้งเดิม  สะดวก รวดเร็ว สามารถดัดโค้ง ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เคลื่อนย้าย กำหนดจุดลง ของหัวสปริงเกอร์ระบบดับเพลิงได้อย่างลงตัว คู่กับอุปกรณ์จับยึดโครงฝ้า (Bracket Set) ที่ใช้ติดตั้งร่วมกัน  โดยผลิตภัณฑ์ MECH-FLEX conforms to มาตรฐาน NFPA , UL/FM certified และมี Product Liability Insurance 2 ล้านเหรียญ USD

J-Clamp Side Bracket
ยึดกับโครงฝ้า C-beam หลัก

Short/Long Side Bracket Set
ยึดกับโครงฝ้า T-bar

MECH-FLEX แก้ปัญหาอะไร?

“หมดปัญหาเรื่องงานทับซ้อนของงานโครงฝ้าและงานระบบท่อดับเพลิง”

MECH-FLEX Flexible Sprinkler Hose ผลิตจากสแตนเลส 304 ขึ้นรูปเป็นรอน มีทั้งแบบ Spiral และ Annular โดยมีให้เลือกทั้งแบบ Braided (มีสายถักหุ้ม) และ Unbraided (ไม่มีสายถักหุ้ม) มาพร้อมชุดข้อต่อเกลียว (Inlet Nipple, Discharge Outlet แบบ Straight Discharge outlet และ Elbow Discharge Outlet ที่รองรับระดับท้องฝ้าที่แคบน้อยสุดที่ 13.50 cm) สามารถติดตั้งกับอุปกรณ์ดับเพลิง ตามมาตรฐานของ NFPA โดยมีความยาว 700 / 1,000 / 1,200 / 1,500 / 1,800 mm ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ภายใต้ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล ได้แก่ FM UL VdS CCC และ LPCB  ลดปัญหาเศษท่อตัดทิ้ง ลด costแฝง ที่เกิดจาก Project Lead time บานปลาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม